Tussentijd

Volgens een groep psychiaters uit de eerste helft van de twintigste eeuw (de Wengener Kreis) leven mensen in vier ‘tijdsoorten’. De wereldtijd (dag en nacht, eb en vloed), de kloktijd (meten, wetenschapstijd), de ik‐tijd (de ervaren tijd die soms langzaam gaat en soms snel) en menselijke tijd, (jouw levensverhaal en de persoon die zich daarin ontwikkelt). Deze verschillende tijdsoorten zijn ’vergeten’, maar zijn belangrijk om het dagelijks leven in de 21e eeuw vorm te geven.

In het onderzoeksproject Tussentijd van Susanna Bloem staan verschillende tijdsvormen centraal. Susanna doet onderzoek naar deze opvattingen over tijd met medisch historicus Timo Bolt (Erasmus MC) en vertaalt deze tijdsbelevingen voor een breed publiek naar muziek met componiste des vaderlands Calliope Tsoupaki (Koninklijk Conservatorium Den Haag).

Susanna gaat tijdens voorstellingen in het hele land het gesprek aan met het publiek. Ze hoopt dat dit helpt met dagelijkse keuzes en reflectie. Deze bijzondere vorm van wetenschapsbeoefening zet zowel Susanna als het publiek aan het denken over hoe wij met tijd omgaan. Wil je ook meedoen in Tussentijd? Kom dan naar een voorstelling of neem contact op met Susanna.